در جلسه رئیس كانون دفاتر پیشخوان با دفاتر استان خراسان رضوی مسائل و روند اجرایی امور در کانون کشوری به اطلاع دفاتر رسید و نقطه نظرات دفاتر در این خصوص به بحث گذاشته شد مهمترین دغدغه دفاتر رفتارهای شرکت تلفن همراه بود که در این خصوص فلاح گفت: بیش از ده جلسه در کارگروه راهبری داشته ایم اما شرکت همراه اول به علت سیاست‌های توسعه بازار خود، این ابلاغیه ها را قبول نمی‌کند. وی افزود: امروز ضمن آنکه باید دستگاه متولی دفاتر با قاطعیت در خصوص قانون و مصوبات خود عمل نماید دفاتر نیز باید تصمیم بگیرند چرا که مدل اقتصادی ما مربوط به ما می‌شود ولی اگر قرار است کاری انجام شود نباید یک دفتر آن را انجام بدهد و دفتر دیگر تمکین نکند، به همین منظور طی یکی دو هفته آینده با دفاتر تهران نشستی داریم و تصمیمات آن جلسه با دفاتر کشور، ملاک عمل کانون خواهد بود.