با توجه به اعزام تیم های بازرسی به دفاتر کلیه استان‌ها و قطع سرویس تعدادی از دفاتر به جهت مشاهده تخلفات، به اطلاع کلیه دفاتر مشارکت کننده در طرح کارت مرزنشینی می‌رساند هر چه سریعتر نسبت به برطرف کردن مواردی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تخلف محسوب می‌شود اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، موارد به شرح زیر می‌باشد:
1 - عدم تعیین تکلیف و ثبت کارت‌های رسیده به دفتر در سامانه
2 - عدم تعیین تکلیف کارت‌های تحویلی به مرزنشین در سامانه
3 - عدم تکمیل ثبت نام پرونده های ثبت شده در سامانه
4 - عدم رفع نقص کارت‌های برگشتی از مرکز
در پایان به اطلاع دفاتری که سرویس آنها قطع شده می‌رساند، این دفاتر برای از سرگیری فعالیت خود باید ابتدا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نموده تا پس از طی مراحل قانونی مجددا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
در همین خصوص از روز شنبه مجددا بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌های مجری طرح، حضور یافته و به دفاتر سرکشی خواهند نمود.
لازم به تذکر است حسب مصوبه کارگروه راهبری، در صورت تداوم تخلف از دستورالعملهای اجرایی، سرویس مذبور در مرحله اول قطع و از ارائه خدمات جدید به دفاتر جلوگیری خواهد شد لذا به دفاتر توصیه می‌گردد به منظور جلوگیری از وقوع موارد فوق، اقدامات لازم را برای رعایت دستورالعمل‌ها به عمل آورن