acc tpo-38

به اطلاع دفاتر مشارکت کننده در طرح خدمات کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینی می‌رساند، زمان ثبت نام مرزنشینان تا اطلاع ثانوی تمدید می‌باشد و در حال حاضر از نظر زمانی محدودیتی برای دریافت پرونده از مردم وجود ندارد.
روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت