در پی برگزاری نشست فوری هفته گذشته رییس و اعضای هیأت مدیره کانون کشوری با مسؤولان همراه اول؛ امروز دوشنبه مورخ 92/9/11 دومین جلسه مشترک کارشناسی با حضور رییس کانون کشوری و هیأت همراه با مهندس عطوفی معاون شرکت همراه اول و حمیدی مدیر کل امور مشترکین برگزار شد و راهکارهای رفع مشکلات دفاتر پیشخوان، مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در این جلسه مقرر شد:
1 - تدوین استانداردهای ارائه خدمات در شبکه دفاتر و طرح رتبه بندی دفاتر در قالب کارگروه های مشترک به اجرا در بیاد.
2 - طی تشکیل کمیته ای قیمت خدمات به منظور ارتقای درآمد دفاتر مورد بازبینی قرار گیرد.
3 - کاهش فشارهای قهری به شبکه دفاتر و تبدیل آن به بسته های تشویقی و انگیزشی برای دفاتر
4 - توسعه همکاری و خدمات ارزش افزوده در شبکه دفاتر از دیگر توافقات انجام شده در این خصوص بود که بر همین اساس مقرر شد طی یکماه با تشکیل کارگروه در هریک از حوزه ها نتیجه ها به مرحله اجرا درآید.  
همچنین جلسه آتی با معاونت شرکت ارتباطات سیار به یکماه آینده و جمع‌بندی کارهای کارشناسی در کارگروه موکول شد.