با پیگیری‌های ستاد بیمه دفاتر پیشخوان، کارمزد معوق دفاتر پیشخوان دولت که با شرکت بیمه دانا همکاری نموده بودند در تاریخ 92/6/5 و به تعداد 140 دفتر پرداخت شد.

ستاد بیمه دفاتر پیشخوان اعلام کرد: با توجه به اینکه تعداد 32 دفتر پیشخوان مرتکب تخلفاتی از جمله عدم محاسبه جریمه تأخیر تمدید بیمه نامه شخص ثالث، محاسبه تخفیف مازاد بر تخفیفات قانونی و عدم واریز حق بیمه با شرکت بیمه دانا گشته اند؛ پرداخت کارمزد بر اساس عرف صنعت بیمه امکان پذیر نمی‌باشد. بدیهی است در صورت رفع مشکل هریک از دفاتر کارمزد تخصیصی ایشان پرداخت خواهد شد.