نخستین جلسه وزیران تعاون و ارتباطات و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به منظور بررسی فرصت‌های اشتغال در حوزه ICT تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، در این جلسه ضمن تاکید بر عزم دولت یازدهم برای حل مشکل اشتغال اظهار شد که رئیس جمهور و اعضای هیات دولت بر تلاش وافر در جهت ایجاد فرصت‌های جدید شغلی دانش بنیان و جذب نیروهای کارآفرین تاکید دارند.

پس از بحث‌های مقدماتی مقرر شد یک کمیته بررسی و تدوین برنامه برای پیاده سازی نظرات رئیس جمهور و دولت با ترکیب آقایان منصوری، طائی، قاضی نوری، جهانگرد و هاشمی و نماینده ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت با وظایف زیر تشکیل شود:

• تلفیق نظرات، پیشنهادات و گزارشات ارائه شده

• شناسائی مشاغل وخروجی ها هر شغل

• تهیه نقشه کشوری کسب وکارهای ICT

• تدوین سیاست‌های حمایت از کار دانش بنیان

• تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت

• تعیین تکالیف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در این قلمرو

• تاکید بر تحول در بخش اشتغال زنان و ایجاد فرصت های جدید برای این بخش از جامعه

• ارائه یک راه حل با دو رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت برای سامان دادن بحث مشاغل