در پی تفاهم منعقده فی مابین کانون کشوری دفاتر پیشخوان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به زودی دو خدمت دیگر سازمان مذکور از طریق شبکه دفاتر پیشخوان به مردم ارائه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، به اطلاع کلیه دفاتر مشارکت کننده در طرح کارت مبادلات الکترونیکی مرزنشینان می‌رساند، دفاتری که در انجام پروژه فعلی مرزنشینی نسبت به بروزرسانی کارت‌ها اقدام نموده باشند، در اولویت واگذاری قرار خواهند گرفت.http://www.wapishkhan.ir/newsImg/20131219133226.jpg