با توجه به تفاهم نامه منعقد شده با سازمان صنعت معدن و تجارت جهت ارائه 5 خدمت آن سازمان به دفاتر استان ، جلسه آموزشی در روز سه شنبه مورخه 1392/10/03  راس ساعت 10 صبح در سالن اتاق بازرگانی واقع در میدان مخابرات شهرستان ارومیه برگزار میگردد حضور مدیر دفتر جهت دریافت این خدمت الزامیست ضمنا آندسته از دفاتر روستائی که در مجاورت شهرکهای صنعتی و تولیدی و معادن واقع شده اند میتوانند در این جلسه حضور داشته باشند . لازم به ذکر است عدم حضور در جلسه به منزله انصراف از دریافت خدمت مذکور میباشد.