مشتركین دائمی همراه اول كه سیم كارتشان به دلیل بدهی قطع شده است، با پرداخت بدهی خود، یك روز تا یك ماه مكالمه رایگان هدیه می گیرند.
به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مشتركینی كه بدلیل بدهی، خطشان قطع شده، اگر آخرین (جدیدترین) قبض خود را از تاریخ یكم دی تا ۳۰ بهمن ماه ۹۲ پرداخت كنند، مشمول هدیه مكالمه رایگان درون شبكه (شبكه همراه اول و تلفن ثابت) می شوند.
بر اساس این گزارش، مشتركینی كه مبلغ بدهی شان در زمان پرداخت بیش از ۲۰۰ هزار تومان بوده و قبل از سال ۹۲ قطع بدهی شده اند، «یك ماه» مكالمه رایگان درون شبكه و مشتركینی كه مبلغ بدهی آنها در زمان پرداخت كمتر از ۲۰۰ هزار تومان و قبل از آغاز سال ۹۲ به علت بدهی قطع شده اند، «یك هفته» مكالمه رایگان درون شبكه هدیه خواهند گرفت.
همچنین مشتركینی كه در سال ۹۲ قطع بدهی شده اند، در صورت پرداخت صورتحساب خود، «یك روز» مكالمه درون شبكه رایگان هدیه می گیرند.
پس از پرداخت آخرین (جدیدترین) قبض توسط مشترك، معمولاً تا ۲۴ ساعت طول می كشد، تائید پرداخت قبض توسط بانك به همراه اول اعلام شود؛ پس از آن خط مشترك بلافاصله وصل شده و وی مشمول دریافت هدیه می شود. سپس پیامك تأیید پرداخت برای مشترك ارسال شده كه در آن، به نوع و نحوه فعالسازی هدیه اشاره می شود.
مشتركین برای فعالسازی بسته هدیه خود، از زمان دریافت پیامك تأیید پرداخت، ۳۰ روز فرصت دارند در زمان دلخواه، هدیه پرداخت بدهی خود را به دو صورت «ارسال پیامكی عدد ۴۲۱ به سرشماره ۱۱۱» یا «شماره گیری كد دستوری #۴۲۱*۱۱۱*» فعال كنند.
مشتركین واجد شرایط برای بهره مندی از مزایای این طرح، باید با مراجعه به دفاتر و یا درگاه های ارتباطی مانند ۹۹۹۰، پرتال همراه اول، سامانه USSD بانك ها و ...، نسبت به دریافت اطلاعات آخرین صورتحساب و پرداخت آن اقدام كنند. هدایای در نظر گرفته شده صرفاً به مشتركینی كه سیم كارتشان به دلیل بدهی قطع شده و با پرداخت بدهی مجدداً وصل می شود، ارائه شده و شامل قطع هایی دیگر مانند قطع قضایی نمی شود.
گفتنی است پس از یكم اسفندماه، همراه اول طبق ضوابط و مقرراتی كه متعاقباً اعلام خواهد شد، نسبت به سلب امتیاز خط مشتركین قطع بدهی كه قبوض خود را پرداخت نكرده اند اقدام خواهد كرد