۱. معرفی سرویس

همراه اول در راستای تشویق مشترکین به پرداخت به موقع قبوض خود به کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره هر ماه را تا ۱۵ ام ماه بصورت غیرحضوری پرداخت نمایند، یک روز مکالمه رایگان درون شبکه هدیه می دهد.

 
۲.نحوه فعال سازی و برخورداری از طرح
 
*تاریخ اجرای طرح ۱۰ آذر ماه ۹۲ می باشد.
 
*کلیه مشترکین دائمی که قبض پایان دوره خود را تا پایان روز ۱۵ام ماه به صورت غیرحضوری پرداخت نمایند مشمول طرح می باشند.
 
*هدیه مکالمه رایگان به صورت اتوماتیک فعال نمی شود، لذا مشترکین مشمول طرح می بایست با شماره گیری یک کد، شخصاً هدیه مکالمه را فعال نمایند.
 
*مشترکین مشمول، از زمان پرداخت قبض تا پایان ۳۰ ام همان ماه امکان فعال سازی و استفاده از هدیه مکالمه رایگان را در روز دلخواه خواهند داشت.
 
*این طرح بر روی کددستوری *۱۱۱*۱۱۵# تحت عنوان هدیه شتاب در پرداخت ارائه می شود.
 
*مشترکین جهت فعال سازی هدیه یک روز مکالمه رایگان می بایست در همان روزی که قصد استفاده از مکالمه رایگان را دارند، کد دستوری *۱۱۱*۱۱۵۱# را جهت فعال سازی شماره گیری نمایند.
 
*راهنمای طرح بر روی کددستوری *۱۱۱*۱۱۵۹# قابل دسترسی است.
 
 
نحوه دریافت هدیه
   
درخواست
کددستوری
فعال سازی هدیه

*۱۱۱*۱۱۵۱#

دریافت راهنما

*۱۱۱*۱۱۵۹#

 
۳. قوانین کلی
 
*هنگامی که مشترک قبض پایان دوره خود را پیش از ۱۵ام ماه و به صورت غیرحضوری پرداخت نماید،پیامکی دریافت می نمایند که طی آن اعلام می شود وی مشمول دریافت هدیه یک روز مکالمه رایگان درون شبکه شده است.
 
*طی این پیامک مهلت زمانیکه مشترک برای فعال نمودن هدیه خود فرصت دارد به وی اعلام می شود.
 
*چنانچه مشترک پس ازتاریخ ۱۵ ام هر ماه اقدام به پرداخت قبض پایان دوره خود نماید مشمول دریافت هدیه یک روز مکالمه رایگان نمی شود.
 
 *مشترکین پس از فعال سازی هدیه یک روز مکالمه رایگان، به مدت ۲۴ ساعت فرصت خواهند داشت که ازهدیه خود استفاده و آن را مصرف نمایند