ostandari0


معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی سعی کنند برای تسهیل در کار مردم همه خدماتی که قابل واگذاری است را به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کنند.

 به گزارش مهر، محمد همتیان پیش از ظهر یکشنبه در نشست کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان سمنان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی در امر خدمات دهی دفاتر پیشخوان دولت به مردم نظارت کنند.
وی تعامل دستگاه های اجرایی و دفاتر پیشخوان دولت برای ارائه خدمات دهی به مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: با تعامل، این خدمات به آسانی و روانی ارائه شده و نتایج بهتری در بر دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان بر ضرورت ارائه آموزش صحیح و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ارائه خدمات بهتر تاکید کرد و افزود: با توجه به تازه کار بودن برخی از دفاتر باید به صورت فصلی یا دوره ای آموزش های جامعی برگزار شود تا باعث ارتقا و پویایی و پیشرفت آنان در ارائه خدمات باشیم.
همتیان برگزاری جلسات هماهنگی با متصدیان دفاتر پیشخوان دولت، ورود اصناف و عقد قرارداد با آنان، واگذاری خدمات اصناف و همچنین تعامل و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی و واگذاری خدمات دستگاه ها به دفاتر پیشخوان دولت را از اقدامات مهم در جهت پویایی هر چه بیشتـر دفاتر خدمات پیشخوان دولت دانست.
وی افزود: باید خواسته ها و انتظارات برای مسئولان دفاتر پیشخوان دولت را تشریح کرد تا بستر سازی مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب فراهم شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار سمنان با بیان اینکه دستگاه های اجرایی باید سعی کنند خدمات را به طور کامل به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند و این خدمات در تمامی دفاتر ارائه شود، افزود: باید سطح کار و آگاهی این دفاتر بالا رود و تعامل کارگروه با آنها برای راه اندازی کار مردم بیشتر شود.
وی، اشتغالزایی، كارآفرینی و تكریم ارباب رجوع را از مهمترین اهداف ایجاد دفاتر پیشخوان دولت برشمرد و تصریح كرد: سرعت، دقت، كیفیت، پاسخگویی و تكریم ارباب رجوع باید در راس اهداف مسئولان دفاتر پیشخوان دولت در این استان باشد.
همتیان با تاكید بر اینكه نگاه مردم به دفاتر پیشخوان دولت نگاه دولتی است گفت: مردم از این دفاتر انتظار ارائه خدمات سریع، مطلوب و به هنگام دارند و به این دفاتر همانند مراكز دولتی نگاه می كنند و مسئولان دفاتر باید با ارتقای خدمات، بر جلب رضایت مردم تلاش كنند.
در این نشست مدیران دستگاه های اجرایی گزارشی در خصوص خدمات ارائه شده به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کردند و به بررسی مسایل و مشکلات و ارائه راهکار برای رفع مشکلات پرداختند