به اطلاع کلیه دفاتر مشارکت کننده در طرح کارت مبادلات الکترونیکی مرزنشینان می‌رساند؛ کلیه دفاتری که کارت‌های مرزنشینی اشتباه برای آنان ارسال شده است، کارت‌ها را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 92/10/23 به صورت پس کرایه به کانون کشوری دفاتر واقع در آدرس تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان پاکستان - کوچه چهارم - پلاک 25 - طبقه سوم - دبیرخانه کانون کشوری ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 02188747353 و 02188738757 مرکز پاسخگویی کانون کشوری دفاتر پیشخوان تماس حاصل نمایند.