1392/10/30

با توجه به پیگیری‌های کارگروه کانون کشوری و شرکت همراه اول، اولین گام مساعد همراه اول برای دفاتر برداشته شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، بر اساس این اقدام تعرفه خدمات شرکت همراه اول در شبکه دفاتر پیشخوان دولت 90 درصد افزایش یافت که این تعرفه طی چند روز آینده در تهران عملیاتی خواهد شد ومتعاقبا در کلیه شهرهای کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
در همین خصوص مهندس فلاح رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت ضمن تشکر از مساعدت‌های شرکت همراه اول اظهار امیدواری کرد با تداوم جلسات کارگروه تشکیل شده، روند رو به رشد کیفیت خدمات وهمکاری‌های فی مابین تداوم یابد.