قابل توجه کلیه دفاتر استان ، با توجه به پیگیریهای مستمر انجمن استانها و کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت بعد از گذشت 12 سال تعرفه ارائه خدمات همراه اول افزایش یافتhttp://www.wapishkhan.ir/newsImg/20140121130742.jpg