1392/11/10

واحد مرکزی خبر معاون امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: خدمات وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق دفاتر پیشخوان ارائه می شود.

علیرضا شاهپری در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارائه دهند به تفاهم نامه ای که قرار است به زودی با دو وزارتخانه تعاون و ارشاد امضا شود اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه تمامی خدمات مربوط به این دستگاه‌ها از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه خواهد شد.
وی تعداد وزارتخانه هایی که با معاونت توسعه ومدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور تفاهم نامه امضا کرده اند را 15 وزارتخانه دانست و ابراز امیدواری کرد: سایر وزارتخانه ها هرچه سریعتر برای امضای تفاهم نامه اقدام کنند تا خدمات آنان از طریق دفاتر پیشخوان به مردم ارائه شود.
شاهپری همچنین تاکید کرد: بر اساس آیین نامه ای که تنظیم شده است، دستگاه‌ها حق واگذاری خدمت مستقیم به دفاتر را ندارند بلکه باید پس امضای تفاهم نامه با این معاونت و از طریق کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت اقدام کنند. وی نظارت هرچه بهتر بر عملکرد دستگاه‌ها را یکی از اهداف این برنامه دانست و گفت: با این رویکرد دستگاه‌ها نمی توانند خدمات خود را در اختیار هر دفتر پیشخوان که دلخواه خودشان است، تحویل دهند. صدا و تصویر دارد.