به اطلاع کلیه دفاتر عضو پورتال پیشخوان دولت که خدمت بهزیستی برای آنها فعال گردیده است می‌رساند با توجه به حساسیت کار خدمات بهزیستی و درخواست سازمان مربوطه جهت اصلاح فرآیندها و همچنین ضرورت تصویب نرخ خدمات سازمان مذکور، خدمات این سازمان مجددا از ابتدای سال 93 و با اطلاع رسانی آغاز خواهد شد.