ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و مهمان نوازی جناب آقای مهندس عسگری ریاست محترم انجمن دفاتر پیشخوان دولت استان آذربایجان شرقی ، جلسه مشترک انجمنهای دو استان با سفر کارشناس دبیرخانه کارگروه و رئیس و دبیر انجمن به شهر تبریز و برگزاری جلسه مشترک در مورد مشکلات و خدمات احضاء شده بحث و تبادل نظر گردید